Det råder ett stort behov av nyskapande, akademiska miljöer som främjar interdisciplinär forskning, innovation, implementation och entreprenörskap.

Kontakta oss:

info@aimes.se

AIMES Vision

Utbildning

Forskarna vid AIMES etablerar tvärvetenskaplig utbildning på grund- och forskarutbildningsnivå som riktar sig gemensamt till studenter från både KTH och KI.

Yngre forskare

AIMES erbjuder en miljö där yngre, intrinsically interdisciplinary forskare på KI och KTH ges optimala förutsättningar att utveckla sina karriärer.

Relevans i Samhället

AIMES deltar i hög grad i olika former av samverkan och demonstrerar därmed akademins relevans i samhället, t.ex. genom att arbeta i nära samarbete med sjukvård och privat sektor.

Främjar Innovation

Forskningsresultat från AIMES kommer till nytta i samhället genom att kulturen vid AIMES främjar innovation, implementation, och entreprenörskap.

Våra projekt

Tissue Microbiology

Tissue Microbiology is an approach we have pioneered in which we can study how infection progresses in the context of the living tissue. Our aim now is to harness these responses to enable alternative therapeutic approaches to control bacterial infection in the face of increasing antibiotic resistance.

Humanized Models​

To facilitate translation between basic and clinical research we are developing humanised models for bacterial infection which allow us to study host- pathogen interaction in living human tissue.​

Organs on chip

Vi vill nå längre med våra ambitioner att skapa fysiologiskt relevanta in vitro modeller genom centrets integration av tekniska och medicinska kompetenser.

Bringing Microbiology from Macro to Nano

Novel technologies will help us harness the immense potential of good bacterial biofilms, diagnose biofilm infections, and eradicate them when not wanted.​

Microfluidics for point of care diagnostics​

For innovation, collaboration is not optional anymore – and the center is a hotbed for cross fertility in the ever-evolving research field of nanobiotechnology. ​

Electrochemical Sensing & Wearable Bioelectronics

Our research combines electrochemical methods with biotechnology and materials engineering to address challenges in human health. We develop new novel medical technologies for better and healthier life.

Polymer Chemistry

Our work enables us to discover bottom-up strategies for recovery and valorization of biomacromolecules by interdisciplinary action in polymer science and biomedicine.​

Organic Chemistry

To implement our research within novel scientific areas, as well as be able to conduct multidisciplinary science with the aim of translating our research into clinical settings.​

Urology, Infection and Host Responses

To implement our research within novel scientific areas, as well as be able to conduct multidisciplinary science with the aim of translating our research into clinical settings.​

Toxicology

Målet är att ytterligare bredda vår tvärvetenskapliga grundläggande och tillämpande forskningsverksamhet mot toxikologiska vetenskaper.​

Om oss

Agneta Richter-Dahlfors

Agneta Richter-Dahlfors

Centrumföreståndare
Ulrica Edlund

Ulrica Edlund

Vice Centrumföreståndare
Linda Thörn

Linda Thörn

Verksamhetscontroller